Zeleni ključ je standard odličnosti

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

V Eco resortu Rute smo se programu pridružili:

  • da bomo sledili trajnostnim usmeritvam na področju turizma, ki jih program Zeleni ključ predvideva,
  • da bomo izobrazili in primerno usposobili osebje na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks,
  • da bomo aktivno obveščali in vključevali obiskovalce v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih izvajajo,
  • iskali nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe energije in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju,
  • promovirali dobre prakse trajnostnega znaka Zeleni ključ.
Naši razvojni cilji v trajnostni turizem
so umerjeni v boljši jutri.
Tako za naše goste, naše zaposlene,
naše otroke in prihodnje generacije.

Kontaktirajte nas:

Zgornje Rute 40a
4282 Gozd Martuljek
T: +386 (0)31 644 209
E: info@hotelrute.si